Cerita ini mengisahkan tentang seorang remaja yang dimerdekakan oleh tuannya. Setelah merdeka, dia bekerja dengan seorang pemiliki kebun buah delima sebagai penjaga kebun. Suatu hari, sang tuan mengunjungi kebunnya bersama dengan beberapa sahabtnya. Dipanggillah remaja tersebut, “petikkan kami beberapa buah delima yang manis!,” pintanya.

Bergegaslah remaja itu melaksanakan perintah tuannya. Dia memetik beberapa buah delima dan diserahkannya kepada majikannya dan beberapa sahabatnya tadi.

 

Namun, ketika majikannya merasa delima yang dipetik remaja itu, tak ada satupun yang manis. Semuanya masam. Sang majikan marah dan menanya remaja tersebut, “apa kamu tak boleh membezakan delima yang manis dan yang masam?”

 

“Selama ini tuan tak pernah mengizinkan saya makan walau sebiji pun, bagaimana saya boleh membezakan antara delima yang manis dan yang masam?,” jawab remaja itu.

 

Majikannya merasa terkejut dan tak percaya, bertahun-tahun bekerja di kebun itu, tapi remaja itu tak pernah makan walau sebiji pun buah delima dikebunnya itu. Maka ia menanyakan hal itu kepada tetangga-tetangganya. di kebun itu.

 

Dipendekkan  cerita, selang beberapa hari, sang tuan datang menemui remaja itu untuk meminta pendapatnya. “Aku hanya mempunyai seorang anak perempuan, dengan siapa aku harus menikahkannya?”

Orang Yahudi menikahkan anaknya kerana kekayaan . . .  Orang Nashrani menikahkan anaknya kerana ketampanan . .

Remaja itu  menjawab dengan tenang, “tuan, orang Yahudi menikahkan anaknya  kerana kekayaan, orang Nashrani menikahkan anaknya  kerana ketampanan, orang  Jahiliyah menikahkan anaknya  kerana nasab kebangsawanan, sedangkan orang Islam menikahkan anknya kerana ketakwaan. Tuan termasuk dalam golongan mana?  Silahkan tuan menikahkan putri tuan dengan cara mereka!”

Orang  Jahiliyah menikahkan ankanya  kerana  nasab kebangsawanan . . . Sedangkan orang Islam menikahkan anaknya  kerana ketakwaan.

 

Pemilik kebun itu berkata, “sesungguhnya, aku hanya akan menikahkan putriku atas dasar ketakwaan. Dan aku tidak berjumpa dengan mana-mana lelaki yang lebih bertakwa kepada Allah seperti dirimu. Maka aku akan menikahkan putriku denganmu.”

Subahanallah, remaja itu tidak memakan buah delima di kebun tempat dia bekerja kerana belum pernah diizinkan oleh pemiliknya, namun akhirnya Allah menganugerahkan kebun itu beserta pemiliknya kepadanya. Balasan memang sesuai dengan amal. Barangsiapa meninggalkan sesuatu kerana Allah, nescaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.

 

Seorang Arab Badawi menceritakan, “Rasulullah S.A.W pernah memegang tanganku kamudian mengajarku sebahagian yang telah Allah ajarkan padanya. Beliau bersabda:

 

“Sesunguhnya, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu kerana rasa takut kepada Allah ‘Azza wa Jalla melainkan Allah akan memberikan kepadamu yang lebih baik darinya. ” (HR. Ahmad)

Advertisements